Tomaru Sayaka, Fukada Kyoko, Okada Sayaka, Yamazaki Masami, Shioji Micheng, Nogizaka46 Tsujii ゆう [Weekly Playboy] 2015 No.28 Photo Magazine

Tomaru Sayaka, Fukada Kyoko, Okada Sayaka, Yamazaki Masami, Shioji Micheng, Nogizaka46 Tsujii ゆう [Weekly Playboy] 2015 No.28 Photo Magazine

Tomaru Sayaka, Fukada Kyoko, Okada Sayaka, Yamazaki Masami, Shioji Micheng, Nogizaka46 Tsujii ゆう [Weekly Playboy] 2015 No.28 Photo Magazine

Tomaru Sayahua ☆HOSHINO [Young Animal] 2018 No.17 Photo Magazine

Tomaru Sayahua ☆HOSHINO [Young Animal] 2018 No.17 Photo Magazine

Tomaru Sayahua ☆HOSHINO [Young Animal] 2018 No.17 Photo Magazine

[Young Magazine] Tomaru Saiyaka Doll☆Elements 2014 No.49 Photo Magazine

[Young Magazine] Tomaru Saiyaka Doll☆Elements 2014 No.49 Photo Magazine

[Young Magazine] Tomaru Saiyaka Doll☆Elements 2014 No.49 Photo Magazine

Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru / Tomaru Sayaka [Bomb.TV] October 2016

Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru / Tomaru Sayaka [Bomb.TV] October 2016

Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru / Tomaru Sayaka [Bomb.TV] October 2016

[Bomb.TV] March 2015 Issue Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru

[Bomb.TV] March 2015 Issue Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru

[Bomb.TV] March 2015 Issue Sayaka Tomaru Sayaka Tomaru