Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 No.59a506 Page 1

Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 No.59a506 Page 1

Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 Page 15 No.2e1025
Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 Page 11 No.9ee1b8
Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 Page 19 No.a867bb
Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 Page 5 No.bb3d64
Shen Bing, "Bing Qing Jade Legs" [Youguoquan Ai Youwu] No.1162 Page 26 No.f32ce8